Att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism är prioriterat. Regelverket har genom åren skärpts kontinuerligt med bland annat kompletterande EU-direktiv.

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett samhällsansvar och risken att du, i din yrkesroll, någon gång kommer i kontakt med penningtvätt och finansiering av terrorism är stor.

Målet med våra utbildningar är att ge dig kunskap om de grundläggande reglerna för att kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utbildningar inom penningtvätt och finansiering av terrorism