Hållbarhet är i fokus bland företag, allmänheten, politiker och lagstiftare. Skälet till detta är det akuta läge världen befinner sig i och det krafttag som krävs för att ställa om till att bli hållbar med hänsyn till miljö och klimat, sociala aspekter samt bolagsstyrningsaspekter. Både på global och europeisk nivå finns det många beslutade och kommande initiativ och regelverk som kommer att påverka finans- och försäkringsbranschen på olika sätt.

Finansbranschen spelar en central roll i arbetet med hållbarhet genom sina möjligheter att kunna styra kapital till mer hållbara investeringar och finansiering, beakta hållbarhetsrisker i sin riskhantering och främja öppenhet och transparens inom branschen och i ekonomin som helhet.

I vår branschgemensamma Certifiering hållbarhet i finansbranschen går vi igenom några av dessa regelverk och initiativ och hur de påverkar:

  • Branschen och kunderna
  • Kapitalförvaltningen
  • Investeringsrådgivningen
  • Informationsgivningen
  • Försäkringsdistributionen
  • Affärsrisker och möjligheter
  • Tjänster och produkter

Nedan är de utbildningar vi erbjuder inom hållbarhet: