Bolån och konsumentkrediter är viktiga delar i många privatpersoners privatekonomi. Vi har flera utbildningar inom bolån och konsumentkrediter.

Syftet med Certifiering Bolån är att ge dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja eller förmedla bolån eller ge råd om bolån, kunskap och kompetens som krävs enligt Bolånelagen.

När det gäller konsumtionslån har utvecklingen gått snabbt de senaste åren och spelar en allt större roll för människors ekonomi. Samtidigt får många konsumenter svårt att betala tillbaka sina lån. För att stärka kundskyddet och motverka risken för överskuldsättning är det viktigt att reglerna för kreditprövning och kreditgivning i allmänhet följs. Detta är också ett område som Finansinspektionen uppmärksammat mycket, inte minst på senare tid.

Utbildningar inom bolån och krediter

VARFÖR FINANSKOMPETENS

ERFARENHET OCH EN MODERN PEDAGOGISK PLATTFORM

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder. Majoriteten av de som går våra utbildningar är rådgivare, specialister, compliance eller chefer inom bank, värdepappers- och försäkringsbolag. Vi har vårt egenutvecklade LMS för att kunna presentera den bästa pedagogiska lösningen till våra kunder och deltagare. I administrationsdelen erbjuder vi ett skräddarsytt systemstöd inom compliance för registerföring samt att mäta, följa upp och säkerställa regelefterlevnad.