Vi har tagit fram lösningar för att hjälpa våra kunder att säkerställa grundkompetens hos befintlig personal och utbilda nyanställda. Beroende på förkunskaper och roller hos de anställda som jobbar med försäkringsdistribution kan vi ta fram olika paket som anpassas efter yrkesrollerna. Utöver detta behöver du komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för.

Detta är våra branschgemensamma försäkringsutbildningar: