Affärsträning handlar om kommunikation och mötesteknik. Syftet med utbildningen är att du ska bli inspirerad och lära dig nya verktyg för kommunikationen i dina kundmöten. Det ska leda till att du som rådgivare hittar fler behov hos kunderna, som då upplever att de får en bättre rådgivning. Då kan du skapa djupare och mer hållbara kundrelationer. Dessutom blir det lättare att leva upp till regelverk.

Målgrupp

Alla som möter kund, både privat och företag, bank och försäkring, med särskilt fokus på dem som genomför någon form av rådgivning med sina kunder.

Genomförande

Affärsträning BAS är helt digital. Den består av film, e-learning och test. Den tar ca 2 timmar att genomföra.

Innehåll

Utbildningen går igenom och visar exempel på de olika faserna i mötets struktur:
– Intressefas – agenda, presentation
– Behovsanalys – fånga in hjärtefrågor, tidslinje, medvetandegöra, detaljerad behovsanalys
– Lösning – behov, produkt, funktion, nytta
– Avslut – lämna tydligt råd

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Olle Hernell
Pedagogisk projektledare