Vi har sedan starten 2001 hjälpt våra kunder med att ta fram utbildningar anpassade efter deras specifika önskemål. Det kan vara allt från att anpassa en existerande utbildning att även inkludera bolagsspecifika delar till att ta fram helt nya utbildningslösningar.

Vi skapar våra utbildningar under ledning av en projektledare med pedagogisk kompetens och kompetens inom ämnesområdet. Vi jobbar också i nära samarbete med finansbranschens bästa ämnesexperter och ledande leverantörer inom manus, e-learning, film och ljud.

Det kan handla om rena e-learnings eller mer sammansatta utbildningar bestående av flera olika lärkomponenter.