I den här utbildningen reder vi ut vad begreppet korruption kan innebära i praktiken och varför det är viktigt för samhället, företag, de anställda och enskilda individer, att förebygga och bekämpa korruption.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla i näringslivet.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens Portal. Den består av en e-learning inklusive testfrågor.

Innehåll

I den här utbildningen tittar vi bland annat på:

  • Vad begreppet korruption omfattar och innebär.
  • Vad korruption kan få för konsekvenser.
  • Varför det är viktigt att bekämpa korruption.
  • Case där den etiska kompassen sätts på prov.
  • Varför anti-korruption är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig