Den här utbildningen breddar och fördjupar din kompetens inom livförsäkringsområdet, så att du hittar fler affärsmöjligheter inom privatmarknaden och även kan ge kvalificerade råd till företagare. Jämfört med vår basutbildning får du dyka djupare i ämnen som till exempel försäkringsjuridik, skatt och livförsäkringsteknik. Det ingår även ett avsnitt om företagsekonomi för att du ska kunna möta företagskunders behov.

Eftersom det är individuellt vilken kompetens man behöver förstärka, inleds varje delområde med ett kunskapstest. Hela utbildningen avslutas med ett certifieringstest som bekräftar att du har tagit till dig utbildningen.

För att uppfylla Finansinspektionens kompetenskrav behöver du också genomföra Certifiering Försäkringsdistribution Liv Bas samt Certifiering Finansiell Kompetens, alternativt skriva SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Finanskompetens livdiplom motsvarar denna utbildning samt Certifiering – Försäkringsdistribution Liv Bas och Certifiering – Försäkringsdistribution Liv Specialist tillsammans med en SwedSec-licens eller motsvarande.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till seniora rådgivare som ska ta ett större ansvar för försäkringsaffären och som dessutom ska kunna bistå kollegor i mer komplexa frågor. Du arbetar i rollen som privat-, placerings- eller företagsrådgivare alternativt inom private banking.

Genomförande

Utbildningen omfattar cirka 25 timmar. Varje delområde består av diagnostest och studiematerial. Diagnostestet ger besked om vilka kunskapsluckor du har och vilka delar du därför behöver prioritera i utbildningen. I en avslutande del får du jobba med några kundcase för att se hur du kan använda dina nya kunskaper i olika situationer. Du avslutar med att skriva ett certifieringstest som ger dig ett kvitto på att du har genomfört utbildningen med godkänt resultat.

Innehåll

Utbildningens delområden:

  • Försäkringsjuridik
  • Skatt
  • Familjerätt
  • Företagsekonomi
  • Lagstadgad försäkring
  • Försäkring enligt kollektivavtal
  • Livförsäkringsteknik
  • Produkter
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig