Utbildningen ska ge dig grundläggande kunskaper om kreditjuridik som krävs i din yrkesroll.
Utbildningen behandlar ett antal centrala områden inom kreditjuridiken på en grundläggande nivå.
 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med kreditgivning i allmänhet och till företag i synnerhet.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens utbildningsystem Portalen. Utbildningen består av diagnostest, boken Kreditjuridik samt certifieringstest. 

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande: 

  • Associationsrätt 
  • Fast och lös egendom 
  • Företagshypotek 
  • Borgen
  • Förlustberäkningar, pantbrev och företagsinteckningsbrev 
  • Särskilda åtaganden i kreditavtal 
  • Kapitalskyddsregler 
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Olle Hernell
Pedagogisk projektledare