Med den snabba digitaliseringen av finans- och försäkringssektorn har artificiell intelligens blivit en central komponent i branschens omvandling.

Den här utbildningen är designad för att ge deltagaren en grundförståelse för AI:s principer och dess tillämpningar inom finansområdet. Genom utbildningen kommer deltagaren att få insikter i hur AI har påverkat, och fortsätter att påverka, företag inom bank, finans och försäkring. Utöver detta, belyser även utbildningen de potentiella riskerna associerade med AI, samt den aktuella regleringen kring området.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till anställda inom bank, finans och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens Portal. Den består av en e-learning på cirka 25 minuter inklusive testfrågor.

Innehåll

I den här utbildningen tittar vi bland annat på:

  • Grunderna i AI.
  • AI:s tillämpningar inom finansbranschen idag.
  • Framtida möjligheter med AI inom finansbranschen och rådgivarens roll.
  • Risker och övervakning.
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig