Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse kring vanliga familjerättsliga frågor i kundmötet och vilka konsekvenser olika familjerättsliga förhållanden kan få för kundens beslut.

Utbildningen är en distansutbildning som tar cirka 40 minuter att genomföra.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens utbildningssystem Portalen. Du följer flödet i e-kursen och blir godkänd genom att gå igenom hela utbildningen.

Innehåll

Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken
  • Samboegendom
  • Livförsäkring och förmånstagare
  • Bouppteckning
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig