Målet med distansutbildning Certifiering Bolån är att ge dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja eller förmedla bolån eller ge råd om bolån, kunskap och kompetens som krävs enligt Bolånelagen. Kraven gäller även ledningen, det vill säga samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, vd och dennes eventuella ersättare, i bolåneförmedlaren. Kunskapen och kompetensen ska styrkas med ett test.

Utöver detta ska utbildningen också leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dem som behöver kunskap och kompetens enligt kraven för kreditförmedlare av bolån och bostadskreditinstitut. Syftet med utbildningen och certifieringstestet är att säkerställa att du har kunskaper som krävs enligt Bolånelagen.

Följande omfattas:

  • personal, inklusive dem som direkt leder eller ansvarar för arbetet med bostadskrediter
  • vd och dennes eventuella ersättare i en kreditförmedlare
  • styrelseledamöter
  • styrelsesuppleanter
Genomförande

Utbildningen är helt självstudiebaserad och genomförs i Finanskompetens Rådgivarportal. Utbildningen består av en interaktiv studieplan med diagnostester, faktaunderlag, e-learning och övningsuppgifter. Du blir godkänd i utbildningen genom att skriva ett avslutande certifieringstest. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd utbildning.

Genom inledande diagnostester får du vägledning om vilka delar av utbildningen du ska prioritera. Tiden du behöver lägga ner är helt individuell och beror på dina förkunskaper och studievana. Tiden kan variera allt mellan 3-20 timmar.

Innehåll

Utbildningen är strukturerad i tre delområden enligt SwedSecs kunskapskrav och test:

Produkter och processer: Delområde 1 fokuserar på olika aspekter av bostadskrediter, säkerheter, pantsättning och processen kring bolån. Det handlar om produkter och prissättning av bolån, olika definitioner avseende fast egendom och relativt djup kunskap om bostadskrediter och processen kring bolån.

Ekonomi och marknad: Delområde 2 fokuserar främst på privatekonomi och dess koppling till kreditprövning i samband med bostadskrediter. Amorteringar är så klart med här.

Det handlar också om ekonomisk kunskap, övergripande ekonomisk teori och viktiga relaterade begrepp för att förstå hur bostadsmarknaden och räntemarknaden fungerar i praktiken.

Rådgivning, etik och regelverk: Delområde 3 omfattar djup kunskap om hur rådgivning i samband med bostadskrediter ska hanteras. Stort fokus läggs också kring de lagar, regler och självreglering som finns på området samt familjerätt och skattekunskap, som är relevant för bostadskrediter.

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig