Utbildningen ger insikt i försäkringsbranschens betydelse för Sveriges samhällsekonomi, där försäkringar driver hållbara ekonomier, hälsa och tillväxt. Den behandlar olika försäkringsprodukter, deras roll i att komplettera socialförsäkringar och skapa trygghet för individer och företag.

Det övergripande målet med denna utbildning är att med stora penseldrag ge dig en översiktsbild av försäkringar och delar av försäkringsmarknaden och dess roll i samhället.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nyanställda på försäkringsbolag eller i andra företag som distribuerar försäkring. Den vänder sig även till anställda i försäkringsbranschen, som inte distribuerar försäkringar till kunder, som vill repetera sina kunskaper.

Genomförande

Utbildningen genomförs i Finanskompetens Portal. Den består av en e-learning på cirka 25 minuter.

Innehåll

I den här utbildningen tittar vi bland annat på:

  • att försäkringsbranschen regleras av EU-lagstiftning och nationella regler i syfte att skydda kunderna.
  • försäkringsbranschens roll och ansvar.
  • de lagstadgade försäkringarna och pensionssystemet och hur försäkringsbolagen kompletterar socialförsäkringarna.
  • skillnaden mellan sak-och livförsäkringar.
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig