Målet med certifieringen är att skapa kännedom och göra dig medveten om de aktiviteter som krävs för att uppnå en omställning till en hållbar framtid. För att uppnå denna omställning och skapa effekt, krävs en hel del initiativ, rekommendationer och regelverk.

Certifieringen innehåller följande områden:  

 • Introduktion till hållbarhet.
 • Internationella initiativ.
 • Klimatrisker.
 • Miljö.
 • Biologisk mångfald. 
 • Europeiska initiativ och regelverk. 
 • Taxonomiförordningen.
 • Disclosureförordningen.
 • Kundens hållbarhetspreferenser.
 • Hållbar utlåning.
 • Cirkulär ekonomi.

The certification is also available in English -  Certification – Sustainability in the financial industry.

 

Målgrupp

Certifieringen fungerar som en branschgemensam grundutbildning inom hållbarhet och riktar sig därför till olika yrkesroller inom bank, finans och försäkringsbranschen.

Genomförande

Certifieringen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan.  Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av åtta e-utbildningar, uppdelade i fem delområden samt ett avslutande certifieringstest. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd certifiering. Ditt resultat registreras med datum då testet blev godkänt.  

Innehåll

I den här branschgemensamma certifieringen går vi igenom några regelverk och initiativ och hur de påverkar:

 • Branschen och kunderna
 • Kapitalförvaltningen
 • Investeringsrådgivningen
 • Informationsgivningen
 • Försäkringsdistributionen
 • Affärsrisker och möjligheter
 • Tjänster och produkter
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta: