Årets ÅKU:er är klara

Nu är årets kunskapsuppdateringar klara. Utbildningarna består av e-learning, filmer och interaktiva övningar. Du avslutar utbildningarna med ett kunskapstest för att säkerställa att du har tillräckliga kunskaper.

Till följd av lagkrav om kunskap och kompetens för dig som arbetar med värdepapper (Mifid 2) och nya lagkrav inom försäkring (IDD) finns det i år flera olika typer av årliga kunskapsuppdateringar. Dessa är ÅKU 2019 SwedSec, ÅKU 2019 Informationsgivare och ÅKU 2019 Försäkringsdistribution.

Till årets ÅKU:er

Dela nyheten