Certifiering – hållbarhet i finansbranschen finns nu på norska

Nu finns vår utbildning "Certifiering - hållbarhet i finansbranschen" på norska (Sertifisering - Bærekraft i finansnæringen).

Denna branschgemensamma grundutbildning riktar sig till företag inom bank, finans och försäkring och täcker viktiga delområden som internationella initiativ, klimatrisker, miljö, biologisk mångfald, europeiska initiativ, taxonomiförordningen, disclosureförordningen, hållbar utlåning och cirkulär ekonomi.

Deltagaren får en djupare förståelse för hållbarhetskoncept och deras relevans för finansbranschen. Detta är en utmärkt möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter för att integrera hållbarhetsprinciper i det dagliga arbetet.

Ta steget mot en mer hållbar framtid för finanssektorn genom att utforska vår nya utbildning idag!

Kontakta oss för mer information.

 

Dela nyheten