Säkerställande av kunskaper kring interna regler och produkter

Företag som verkar i finans- och försäkringsbranschen har en stor mängd kunskapskrav och säkerställande av dessa att hålla reda på. Då kan det vara lätt att missa att prioritera det årliga säkerställandet av kunskaper kring interna regler och riktlinjer samt relevanta produkter.

Syftet med reglerna om kunskap och kompetens är bland annat att man ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och säkerställa att kundernas intresse tillvaratas. Här avser vi dem som arbetar med informationsgivning, investeringsrådgivning och försäkringsdistribution.

En viktig del i det årliga säkerställandet är att testa av kunskaperna om företagets interna riktlinjer och rutiner, samt de produkter kunderna erbjuds.

I både Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) samt värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) finns krav på att årligen säkerställa kunskap inom interna regler och riktlinjer samt relevanta system och produkter genom ett test.

Finanskompetens erbjuder systemstöd för att ta fram, distribuera och följa upp kunskapstesterna på individnivå. Vi kan även vid behov hjälpa till att validera, så att testet utformas på ett korrekt sätt, och därmed säkerställer de nödvändiga kunskaperna.

Kontakta oss om du vill diskutera dessa frågor.

Dela nyheten