Antalet utbildningar på engelska växer

Vi erbjuder sedan länge ett antal av våra utbildningar även på engelska. Antalet utvecklas löpande i takt med att våra kunder efterfrågar våra utbildningar till sina icke-svensktalande anställda både i Sverige och utomlands.

Under februari har vi kommit ut med Informationssäkerhet (Information Security) samt ÅKU Hållbarhet på engelska. Sedan tidigare finns exempelvis Certifiering – Hållbarhet i finansbrasnchen, GDPR och Anti-korruption på engelska.

Dela nyheten