Det pratas om….”Transfer of learning”

Hur säkerställer du eller dina medarbetare att den kunskap som ni får till er via en utbildning överförs till ert arbete? Det pratas om ”Transfer of Learning”, att säkerställa att det som du lär dig via olika utbildningsprogram överförs till verkliga affärsresultat. Med andra ord att lära sig i ett sammanhang och tillämpa det på ett annat och i nya situationer.

När är det som mest sannolikt att lyckas med denna överföring av kunskaper? Förenklat kan man säga att en lyckad överföring sker om medarbetaren utvecklar sig i just den kunskap den behöver, just när han eller hon behöver det. Detta ställer en hel del krav på arbetsgivaren och den lärande organisationens strategi.

I grunden krävs en organisationskultur som uppmuntrar lärande och utveckling. Med en sådan kultur möjliggörs utveckling genom:

 • Chefer som utmanar sina medarbetare
 • Chefer som stöttar sina medarbetare
 • Motiverade medarbetare som vill lära sig
 • Lärande i sitt dagliga arbete/på plats/in action
 • Digitala lösningar som stödjer lärandet och finns där för medarbetaren när han eller hon behöver det.
 • Med mera

Vilket krav ställer då ”Transfer of Learning” på oss som utbildningsleverantör? Hur hjälper vi dig att överföra dina nya kunskaper till ditt dagliga arbete?

På Finanskompetens arbetar vi medvetet med att:

 • Dela upp våra digitala utbildningar och våra klassrumsutbildningar i moduler/avsnitt
 • Sprida våra utbildningsmoduler/avsnitt över tiden
 • Varva övningar med diagnostester och simulering av realistiska situationer
 • Variera lärmetoder och format till och inom de olika metoderna/avsnitten
 • Engagera deltagarna genom coaching och stöd
 • Erbjuda personlig kontakt till alla deltagare via programansvarig eller via vår support
Dela nyheten