SwedSecs kunskapskrav för ÅKU 2020

Nu har SwedSec släppt kunskapskraven för ÅKU 2020. Nytt är att kunskapskrav även finns för informationsgivare. En annan skillnad är att samtliga licenshavare, förutom informationsgivare, ska genomföra minst åtta för yrket relevanta ämnen. För informationsgivare gäller minst sex ämnen.

Nedan är några exempel på nästa års ämnesområden:

• Penningtvätt – kundkännedom
• Penningtvätt – för ledning och kontrollfunktioner
• Gröna bolån
• Skatteförändringar
• Uttag av pension
• Definitionen av insiderinformation
• Kapitalkrav
• Etikfall

Läs mer hos SwedSec

Dela nyheten