Rapport kring styrelsens kompetens i försäkringsföretag

Finansinspektionen har publicerat en rapport kring styrelseledamöters kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter hos olika försäkringsföretag. Rapporten baseras på FI:s löpande tillsyn och med fördjupning i ett antal större försäkringsföretag. FI konstaterar att nivån skiljer sig åt väsentligt mellan olika styrelser i försäkringsföretag som har liknande verksamhet, storlek och komplexitet.

Syftet med rapporten är att FI vill ge vägledning och ge sin syn på vad Solvens 2-regelverket ställer för krav på att styrelsen tillsammans har nödvändiga kompetenser, kvalifikationer och yrkeserfarenheter. FI vill långsiktigt stärka styrelsens samlade kompetens i försäkringsföretag.

Även i reglerna kring försäkringsdistribution finns krav på kunskap och praktisk erfarenhet för styrelseledamöter.

Finanskompetens har olika utbildningserbjudanden som kan tillgodose behov som finns för styrelseledamöter. Kontakta oss för mer information.

Dela nyheten