Rapport kring styrelsens kompetens i försäkringsföretag

Finansinspektionen publicerade häromdagen en rapport kring styrelseledamöters kvalifikationer, kompetenser och yrkeserfarenheter hos olika försäkringsföretag. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan olika bolag.

Solvens 2-regelverkets ställer krav på att styrelsen tillsammans har nödvändiga kompetenser, kvalifikationer och yrkeserfarenheter.

Finanskompetens har olika utbildningserbjudanden som kan tillgodose de behov som finns för styrelseledamöter inom försäkringsföretag. Kontakta oss för mer information.

Dela nyheten