Dokumentera, följa upp, rapportera…

Hur dokumenterar ditt företag kompetens och behörighet? Både för intern kontroll och för redovisning mot externa aktörer, som SwedSec och Finansinspektionen, behöver finansiella institut kunna visa att medarbetarna har genomfört utbildningar, klarat certifieringstest, tagit del av interna riktlinjer, har en viss behörighet och så vidare. Intet nytt under solen, men däremot troligen högre upp på er agenda på grund av ökade lagkrav och en ökad tillsyn.

Sofia Mayer, Finanskompetens
Sofia Mayer

Sofia Mayer ansvarar för Finanskompetens Rådgivarportal och har daglig kontakt med många av våra kunder.
– Ur ett complianceperspektiv är Rådgivarportalen ett bra verktyg för dokumentering och redovisning av medarbetarnas kompetens. Vi fyller portalen med utbildning, men vi kan till exempel också komplettera med de interna dokument som ett företag vill ha check på att medarbetarna tar del av inför en certifiering eller behörighetstilldelning. Portalen går att anpassa helt och hållet efter de egna behoven, berättar Sofia Mayer.

Rapporter på aktiviteter och behörighet

Många företag väljer att utnyttja registerfunktionen i Rådgivarportalen både för automatisk registrering och till att manuellt registrera medarbetares kompetenshöjande aktiviteter och behörighetsnivåer.
– Det är till exempel vanligt när behörighet uppfylls genom en kombination av e-utbildning, interna utbildningar och praktiska moment. Då loggas genomförd e-utbildning automatiskt, medan en administratör eller compliance bockar för när lärarledd utbildning och praktiska momenten har klarats av. Då kan ni enkelt få ut en sammanställd rapport på genomförda aktiviteter och uppfyllda behörighetsnivåer.

Summa summarum: Rådgivarportalen kan ge er kontroll över att alla är compliant samtidigt som den förser era medarbetare med kompetenshöjande utbildningar.

Vill du veta mer?
Kontakta Peter Laudon Meyer eller Jonas Dahlqvist.

Dela nyheten