FI har beslutat om nya föreskrifter för värdepappersrörelse

FI har idag beslutat om nya föreskrifter (FFS 2017:2) för värdepappersrörelse. De är ett led i att genomföra Mifid 2, EU-direktivet om marknader för finansiella instrument. FIs föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.

http://fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/nya-regler-for-vardepappersrorelse/

Ett exempel på en förändring är inom kunskap och kompetens (FFFS 2017:2, 4 kap). Där en av nyheterna är att personer som för institutets räkning lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster och sidotjänster måste ha kunskap och kompetens inom ett antal områden. Dessa personer måste även bli godkända i ett kunskapstest avseende dessa områden före 3 januari 2018.

Finansinspektionen kräver att de som jobbar med finansiella instrument och investeringstjänster ska ha aktuella och relevanta kunskaper samt att de vid förändringar ska uppdatera dessa kunskaper. En nyhet i de nya föreskrifterna är att kunskaperna även ska säkerställas vid förändringar.

Dela nyheten