Finansinspektionens prioriterade områden 2021

Finansinspektionen har meddelat vilka områden som de kommer att prioritera och granska särskilt noga under 2021.

De områden där de ser störst risker och därmed kommer att fokusera på är:

 • Konsumentskyddet
  Finansinspektionen kommer att granska fler långivare för att säkerställa ordentligt genomförda kreditprövningar i samband med konsumtionslån. Fokus på konsumentskyddet innebär också granskning när det gäller rådgivning och försäljning avseende finansiella produkter, och att dessa görs med fokus på det som är bäst för kunden
 • Penningtvätt
  Fokus på att mindre banker och betaltjänstföretag arbetar på rätt sätt för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Coronapandemins effekter
  FI kommer fortsatt att följa hur det finansiella systemet påverkas av pandemin och kommer att sätta in lämpliga åtgärder vid behov.
 • Klimatrelaterade risker
  Fi kommer att bland annat granska hur finansiella företag mäter och rapporterar om sina klimatrelaterade risker.

Läs mer på FI:s hemsida

Dela nyheten