Nu lanserar vi vår nya hållbarhetsutbildning

Finanskompetens välkomnar 2021 och kickar igång året med att lansera den nya hållbarhetsutbildningen: Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen.  

Hållbarhet är i fokus bland företag, allmänheten, politiker och lagstiftare. Skälet till detta är det akuta läge världen befinner sig i och det krafttag som krävs för att ställa om till att bli hållbar med hänsyn till miljö och klimat, sociala aspekter samt bolagsstyrningsaspekter. 

Finansbranschen spelar en central roll i arbetet med hållbarhet genom sina möjligheter att kunna styra kapital till mer hållbara investeringar och finansiering, beakta hållbarhetsrisker i sin riskhantering och främja öppenhet och transparens inom branschen och i ekonomin som helhet.  

Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen introducerar medarbetare inom finans, bank och försäkring till de aktiviteter, initiativ och regelverk som omställningsarbetet kräver.  

Läs mer om utbildningen här!  

This certification is also available in English. 

Dela nyheten