Finanskompetens kundundersökning – en grund för vårt fortsatta arbete

Finanskompetens har genomfört en kundnöjdhetsundersökning med hjälp av företaget Market Direction. Vi riktar ett stort tack till alla er som har tagit er tid att besvara våra frågor!

– Svaren är oerhört viktiga för oss i vårt arbete med att ständigt förbättra vårt erbjudande och service, säger Mathias Söderström, styrelseordförande i Finanskompetens. Alla som har deltagit i år har varit mycket genererösa med att ge oss återkoppling på vad som är bra och vad de vill ska bli bättre. Vi tar vara på alla synpunkter.

Undersökningen visar att kunderna tycker att Finanskompetens har ett bra utbud av tjänster, en väl fungerande kundsupport, en hög tillgänglighet och goda relationer. De vill att Finanskompetens ska bli mer proaktiva och fortsätta utveckla Rådgivarportalen.

– Vi har haft stort fokus på licensieringsutbildningarna i portalen. Nu går vi igenom de andra utbildningarna och kvalitetssäkrar dem. Vi kommer också föra en dialog med våra kunders utbildningsadministratörer, som är de som är mest involverade i Rådgivarportalen, för att fånga upp deras synpunkter på vad som kan bli bättre och som kan göra det dagliga arbetet smidigare.

Av undersökningen kan vi också utläsa att hälften av kunderna anser att Finanskompetens i hög eller i mycket hög utsträckning är ett stöd i deras arbete med strategiska kompetensutveckling av deras rådgivare.

– Det känns bra med tanke på att detta är ett av våra tillväxtområden. Vi är i full färd med att utveckla nya erbjudanden som gör att vi kan stötta rådgivarna genom hela deras karriär, kommenterar Mathias.

Kundundersökningen är en viktig del i Finanskompetens kvalitetsarbete. Motsvarande undersökning genomfördes för två år sedan. Framåt är ambitionen att göra den varje år.

Dela nyheten