Förbättrade utbildningar för dig som informationsgivare

Vi har gjort om och förbättrat våra grundutbildningar för dig som informationsgivare.

Både Certifiering Finansiella instrument för informationsgivare och SwedSec-licens Informationsgivare Distans har fått nya studieplaner för att bättre leda dig genom de olika kunskapsområdena. Stora delar av utbildningsinnehållet är byggt i en ny plattform som fungerar lika bra i mobilen som på desktop.

Om du jobbar som informationsgivare och ska ta SwedSec-licens ska du välja SwedSec-licens Informationsgivare Distans. Då gör du den förberedande utbildningen hos oss och tar det avslutande kunskapstestet (licensieringstestet) hos SwedSec.

Om du jobbar som informationsgivare men inte ska ta en SwedSec-licens väljer du Certifiering Finansiella instrument för informationsgivare. I denna utbildning gör du även det avslutande kunskapstestet via vår utbildningsportal. 

Dela nyheten