Hej Magdalena Schwartz Åkerberg!

Magdalena-Schwartz-ÅkerbergDu ringde till Jonas Dahlqvist på Finanskompetens innan jul och frågade om vi kunde ge en kurs i portföljteori för rådgivare. Nu kör vi den i Göteborg 3-4 mars.
– Det ser jag fram emot. Jag är placeringsrådgivare på Sparbanken Tanum och önskar ständigt utveckla och fördjupa mina kunskaper i finansiell rådgivning.

Varför vill du göra det?
– Alltfler kunder går ifrån kontosparande och kan tänka sig att ta en viss risk för att få lite högre avkastning. Det för med sig att jag jobbar med fler produkter inom varje tillgångsslag. Idag finns till exempel många fler alternativ inom räntedelen än vad som fanns tillgängligt för privatpersoner tidigare, vilket ställer högre krav på att ha koll på riskerna. Vi har självklart tillgång till fina system genom Swedbank, men det är trots allt sällan som kunden passar perfekt in i en mall. Till exempel har de flesta med sig annat sparande när de blir kund i vår bank och då behöver jag ta med det i min analys och i mina råd kring kundens portfölj.

Vad förväntar du dig att få med dig från kursen?
– Konkreta kunskaper som gör mig ännu säkrare i hur jag förvaltar och hanterar mina kunders portföljer.  Jag tror till exempel att det kommer bli mycket lärorikt att träna på att sätta samman portföljer och se hur förväntad risk och avkastning förändras beroende på hur vi viktar dem och att vi har möjlighet att använda oss av de produkter vi jobbar med i vardagen.

Du har fått vara med och påverka innehållet i kursen. Hur känns det?
– Lite pirrigt, eftersom den är öppen för rådgivare på alla institut. Tänk om mina prioriteringar och intresseområden inte är desamma som andras.

Vår erfarenhet på Finanskompetens är att rådgivare brukar ha mycket snarlika utmaningar i sitt arbete med kunderna, oavsett var de jobbar, och att det brukar vara givande att dela erfarenheter med varandra. Vill du avslutningsvis berätta något om din bank, Sparbanken Tanum?
– Vi är en mellanstor bank med kontor på tre orter i norra Bohuslän. I förhållande till vår storlek lyckas vi ha ett brett tjänsteutbud. Bland våra 35 anställda finns placeringsrådgivare, försäkringsspecialister, privat- och företagsrådgivare och kassaservice. Så med vår gemensamma kompetens kan vi tillgodose många av våra kunders behov.

Läs mer om utbildningen Portföljteori för rådgivare >>

Dela nyheten