Oj vad det känns bra med nöjda kursdeltagare

Oj vad det känns bra att deltagarna i vår första öppna kundmötesträning är nöjda med utbildningen! De är så nöjda att vi redan nu går ut med en ny kursstart. Den 18 mars startar vår andra öppna kundmötesträning. Fundera redan nu på om du ska hänga på! Efter julledighet och sportlovsveckor så är vi där. Du kan ta del av tre av deltagarnas åsikter och insikter i den här artikeln.

Att vi har en bra kundmötesträning det visste vi sedan tidigare, eftersom vi har 10 års erfarenhet av detta. Men att det skulle fungera bra att blanda rådgivare från olika företag i denna utbildning, det visste vi inte med säkerhet, även om vi trodde det. Vi genomför ju trots allt öppna SwedSec-utbildningar sedan länge.

Nu visade det sig att detta var en av de saker som deltagarna uppskattade mest. Det blev fullt fokus på kundmötet. Ingen tid gick åt till diskussioner om CRM-system och liknande, som lätt blir fallet i interna utbildningar. Det såg deltagarna som ett stort plus. Likaså att få utbyta erfarenheter med varandra. Det rådde ett väldigt öppet klimat. Man delade med sig och samarbetade. Under utbildningen blev det tydligt att rådgivare tillhör ett skrå. Man är kollegor även om man har olika arbetsgivare. Alla är beroende av varandra när det gäller att öka kundernas förtroende och nöjdhet med branschen.

Den arbetsgivare som vill ligga steget före, inför kundmötesträning som en obligatorisk fortsättning på en SwedSec-utbildning. Här får rådgivaren de verktyg som behövs för att kunna tillämpa sina nyförvärvade teoretiska kunskaper praktiskt i kundmötet. Verktyg i form av en metodik för hur de ska genomföra kundmötet med fokus på behovsanalysen. Och att dessutom göra det så bra så att det leder till fler och större affärer.

Jonas Dahlqvist
VD

Dela nyheten