Insamling och beaktning av kundernas hållbarhetspreferenser

Den 2 augusti 2022 kompletterades reglerna i Mifid II och IDD, med kravet på insamling och beaktning av kundens hållbarhetspreferenser.

Detta innebär att de företag som arbetar med finansiell rådgivning ska enligt reglerna erbjuda kunden lämpliga finansiella produkter som tillgodoser kundens finansiella behov och finansiella preferenser SAMT kundens hållbarhetspreferenser.

Enligt reglerna ska kundens hållbarhetspreferenser förstås i relation till om kunden önskar investera i någon av följande kategorier av finansiella produkter:

  • Produkter med någon andel investeringar som uppfyller EU:s Taxonomi.
  • Produkter med någon andel andra hållbara investeringar.
  • Produkter som tar hänsyn till investeringarnas negativa påverkan på miljörelaterade eller sociala faktorer.

Det betyder att rådgivaren behöver:

  • Få kunden att förstå vad som, enligt reglerna, menas med hållbarhetspreferenser.
  • Utifrån den beskrivningen göra det möjligt för kunden att ange sina preferenser.

Med anledning av de uppdaterade reglerna uppdaterade vi på Finanskompetens vår Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen, inför den 2 augusti med en ny modul: Kundens Hållbarhetspreferenser.

I den utbildningen tar vi bland annat upp vad som menas med hållbarhetspreferenser och vad reglerna säger om vad för information som ska samlas in och tas hänsyn till vid finansiell rådgivning till kunder.

Mer om utbildningen här >

Dela nyheten