Justerad pensionsålder från 1 jan 2020

En av nyheterna inom pensionområdet i år är att åldersgränsen för rätten att ta ut allmän pension samt LAS-åldern justeras från 1 januari 2020.

Från 1 januari 2020 höjs åldersgränsen för när svenskar har rätt att börja ta ut sin allmänna pension från 61 till 62 års ålder. Dessutom höjs LAS-åldern från 67 till 68 års ålder.

Tidsplan* för ändringar av pensionsåldrar och LAS-ålder

• Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år.
• Begreppet ”riktålder” förs in i socialförsäkringsbalken. Riktåldern beräknas första gången och börjar gälla från och med 2026 (sex år efter beräkningsåret).
• Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 67 till 68 år.
Ingenting händer.
• Lägsta ålder för garantipension höjs från 65 år till 66 år.
• Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 67 till 68 år.
• 65-årsgränser i trygghetssystemen höjs till 66 år (exempelvis sjukförsäkringen och a-kassan).
• Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 68 till 69 år.
Ingenting händer.
• Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år.
• Ålder för garantipension knyts till den nya riktålder som första gången beräknades 2020 och som börjar tillämpas nu, 6 år senare, vilket förväntas innebära en höjning till 67 år. Övriga pensionsrelaterade åldrar och kringliggande system, inklusive LAS-åldern, knyts till riktåldern.


*Riksdagen har endast fattat beslut om 2020 års ändringar. Genom en majoritet i riksdagen (den parlamentariska Pensionsgruppen som ursprungligen lade ett förslag om detta i december 2017) är det högst sannolikt att denna tidplan blir den som gäller för kommande års propositioner och riksdagsbeslut.

Dela nyheten