Kunskaper i kapitalförvaltning allt viktigare

– Kunskaper i kapitalförvaltning blir viktigare och viktigare för alla finansiella rådgivare, inte bara de som jobbar inom Private Banking. För att utvecklas i sin roll tror jag att det är många rådgivare som är intresserade av att få lite djupare kunskaper och få tips om hur man kan använda detta i kundmötet. Det säger Greger Wahlstedt, fondförvaltare och lärare i finansiell ekonomi på Finanskompetens.

Greger Wahlstedt är dubbelt aktuell. Han är medförfattare till en ny bok: Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden. Han är också lärare i vår uppskattade kurs Portföljteori för finansiella rådgivare, som han har utvecklat tillsammans med Olle Hernell på Finanskompetens. Greger har lång erfarenhet av både fondförvaltning och placeringsrådgivning. Han arbetade många år inom Handelsbanken för att sedan gå vidare till Riksbanken. Idag kombinerar han rollen som lärare i finansiell ekonomi på Finanskompetens med fondförvaltning på Allra.

Varför är kunskaper inom portföljteori viktiga för rådgivare?
– Det ställs allt högre krav. Det som har uppmärksammats på sistone är de ökade kraven på dokumentation och passandebedömning. En annan aspekt är att produkterna blivit fler och mer komplicerade. Som rådgivare måste du kunna utvärdera de olika placeringsalternativen och sätta samman optimala portföljer utifrån kundens risknivå och avkastningsmål.

Upplever du att kundens förväntningar på rådgivarna är högre än tidigare?
– Absolut, genom Internet är de flesta kunder pålästa när de kommer till rådgivningsmötet och har en uppfattning om vad de är ute efter. Då gäller det att du kan tillföra något som rådgivare, så att kunden upplever att mötet är värdefullt. Här spelar du en viktig roll som länken mellan kund och förvaltare. Förstår du processerna inom portföljförvaltning och kan termerna kan du förklara olika placeringsalternativ på ett begripligt sätt för kunden. Det gör också att du kan ha en dialog direkt med förvaltaren.

Portföljteori ingår i Finanskompetens SwedSec-utbildningar. Vad är det som den här nya utbildningen tillför ytterligare?
– Den är mer praktiskt inriktad samtidigt som den går djupare. Deltagarna kommer bland annat få jobba med att sätta ihop en egen målportfölj där vi laborerar med olika viktningar för att lära oss hur risk och förväntad avkastning påverkas.

Dela nyheten