Kvalitetshöjningskrav för en växande kapitalmarknad i EU

Den 30 juni i år kom EU-kommissionens rapport [1] som undersöker hur EU-länderna kan höja kvaliteten på, och förtroendet för finansiell rådgivning. Där nämns exempelvis rätt kompetens och en eventuell EU-övergripande märkning för finansiella rådgivare.

Rapporten som i nuläget utvärderas föreslår åtgärder som de menar ska kunna öka antalet icke-professionella investerare på kapitalmarknaderna. I tillägg till detta nämner de att en ökad nivå på kunskap inom hållbarhet bland rådgivarna skulle stödja införandet av hållbara investeringsprodukter och uppmuntra flera privata investerare att investera hållbart.

Här kan du ta del av rapporten >

[1] Rapport om nuvarande ramverk för kvalificering av finansiella rådgivare i EU och bedömning av möjliga vägar framåt

Dela nyheten