Nu är ÅKU 2023 Hållbarhet här

Nu lanserar vi på Finanskompetens årets årliga kunskapsuppdatering i Hållbarhet:

– ÅKU 2023 Hållbarhet

Den här kunskapsuppdateringen riktar sig till dig som tidigare år genomfört Finanskompetens Certifiering – Hållbarhet i Finansbranschen.

Genom den här uppdateringen kommer du att repetera kunskaper, uppdatera kunskaper och få nya kunskaper inom området hållbarhet. Utbildningen innehåller bland annat nyheter inom hållbarhet och nya kunskapsområden så som biologisk mångfald.

ÅKU 2023 Hållbarhet är branschgemensam och kan därför kompletteras med anpassad utbildning, utifrån ditt företagets interna regler och rutiner.

Till ÅKU 2023 Hållbarhet

Dela nyheten