Ny utbildning – Bedrägerier

I en värld där bedrägerier blir alltmer sofistikerade och utbredda, är det av yttersta vikt att vi arbetar proaktivt för att skydda både oss själva och samhället i stort. Genom att kunna identifiera varningssignaler och förstå vikten av att förhindra dessa brott, bidrar vi inte bara till att skydda enskilda individer och företag, men också till att bevara integriteten i vårt finansiella system.

Vi har precis lanserat vår utbildning - Bedrägerier.

Det övergripande målet med utbildningen är att öka kunskapen om olika typer av bedrägerier och stärka medvetenheten om olika varningssignaler.

Deltagaren ska efter genomgången utbildning bland annat känna till:

  • Vad ett bedrägeri är.
  • Några vanliga typer av bedrägeriemetoder.
  • Varningssignaler och att kunna upptäcka dem.
  • Konsekvenserna av hur bedrägerier kan påverka individen, företagen och samhället.

Utbildningen består av en e-learningmodul och finns även tillgänglig på engelska - Fraud.

Till utbildningen - Bedrägerier

Dela nyheten