Ny utbildning i informationssäkerhet

Att varsamt hantera och skydda digital information är en viktig uppgift för företagen och för hela samhället.
De anställda har en viktig roll att spela i detta.

Finanskompetens har tagit fram en ny utbildning i området. Målet med utbildningen är att du ska få en grundförståelse för informationssäkerhet och känna igen vanliga angreppstyper för att därigenom minska risken för aktiviteter som äventyrar informationssäkerheten hos såväl din arbetsgivare som dig själv.

Läs mer om utbildningen >

Dela nyheten