Ny utbildning väl synkad med FI:s nya föreskrifter

Sofie LarssonSällan har vi utvecklat en utbildning som legat så rätt i tiden som vår licensieringsutbildning för ledning- och kontrollfunktioner. Jag tänker inte först och främst på att vi tajmar SwedSecs nya test, utan på Finansinspektionen nya föreskrifter inom styrning, riskhantering och kontroll. Dessa trädde i kraft 1 juni och reglerar verksamheten på en mer detaljerad nivå än tidigare. Under våren har Finansinspektionen även ökat sitt fokus på kundskydd. I ljuset av finanskrisen har kraven skärpts ytterligare.

I vår utbildning kommer vi naturligtvis ta upp de nya föreskrifterna och många andra relevanta och intressanta regleringar inom ledning och kontroll på värdepappersmarknaden. Våra lärare, med lång erfarenhet av compliancearbete, är väl insatta i såväl nyheter som förändringar och arbetar dagligen praktiskt med detta. Deltagarna kommer att få pedagogiska genomgångar och möjligheter att diskutera med våra lärare och med kollegor i branschen och få träna på att tillämpa såväl nya som gamla regler i olika gruppövningar.

I de ekonomirelaterade delarna kommer vi lägga fokus på risk; olika typer, hur de identifieras, mäts och hanteras på bästa sätt enligt de krav som finns. Här kommer vi också knyta an till de aktuella regleringarna av kapitalkrav. Vår lärare har en gedigen erfarenhet av att pedagogiskt lära ut och förklara komplexa samband inom såväl finansiell- som nationalekonomi på ett begripligt sätt. Detta har uppskattats av tusentals deltagare i våra SwedSecutbildningar från 2001 och fram till idag.

Vår utbildning är kvalitativ och effektiv för såväl personer i olika ledning- och kontrollfunktioner som styrelseledamöter i finansiella företag, som på allvar behöver ta till sig de nya regleringarna och föreskrifterna. Jag är övertygad om att lärarledd utbildning, med en mindre andel kompletterande självstudier, är det mest effektiva sättet för att också få bestående och kvalitativa kunskaper inom detta komplexa område.

Vi erbjuder både öppna utbildningar och exklusiv lärarledd undervisning för enskilda deltagare, mindre eller större grupper.

Sofie Larsson
Utbildningschef

Dela nyheten