Premiär för Finanskompetens Minikurser

Nu lanserar vi Finanskompetens Minikurser: 25 korta, digitala utbildningar för finansiella rådgivare och andra medarbetare inom bank och försäkring.

– Minikurser ska bidra till att möta behovet av snabb och effektiv kunskapsinhämtning. Framför allt när det är efterfrågat av rådgivaren själv, men också när Compliance eller företagets ledning vill se ett snabbt kunskapslyft inom ett specifikt område hos sina medarbetare, säger Mathias Söderström, VD på Finanskompetens.

Finanskompetens Minikurser täcker fem centrala kompetensområden; Ekonomi, Pension & Försäkringar, Placeringar & Handel, Regelverk samt Rådgivning & Kundmöte. Varje kompetensområde rymmer både korta och lite längre utbildningar. Den kortaste Minikursen är 20 minuter lång, medan den längsta tar cirka 10 timmar i anspråk.
– Vi hoppas att det gör det enkelt att hitta den kurs som bäst svarar mot individens behov och förutsättningar i stunden, kommenterar Mathias.

Finanskompetens Minikurser bygger på interaktivt lärande där deltagaren får möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper i olika övningar. Stommen i utbildningarna är de bästa e-kurserna och övningarna från Finanskompetens stora utbildningsprogram inom licensiering, certifiering och ÅKU. De har anpassats till Minikurskonceptet och kommer hållas ständigt aktuella och uppdaterade.

Här kan du läsa mer om Finanskompetens Minikurser.

Du är också välkommen att kontakta Finanskompetens Kundansvariga.

Dela nyheten