PSD2 infört i Sverige

Den 1 maj 2018 är EU:s andra betaltjänstdirektiv (second Payment Services Directive [PSD2]) genomfört i Sverige. Detta sker genom ändringar i lagen om betaltjänster samt Finansinspektionens nya och ändrade föreskrifter.

Syftet med direktivet är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. En implikation av detta är att bankkunder (privatkunder och företag) kan låta tredjepartsleverantörer utföra finansiella tjänster åt dem.

FI:s nya föreskrifter gäller för alla typer av företag som tillhandahåller betaltjänster (så kallade betaltjänstleverantörer). Det ställs nya krav på att leverantörerna ska ha system för operativa risker och säkerhetsrisker, samt att de ska rapportera incidenter i verksamheten till FI.

Lär mer hos Finansinspektionen här

Dela nyheten