Rapportering av anställdas egna affärer

Inom finanssektorn är korrekt och noggrann rapportering av anställdas egna affärer en viktig del av verksamhetens överensstämmelse med regelverk. Denna uppgift, som kräver en fin balans mellan effektivitet och noggrannhet, förvaltas ofta med hjälp av befintliga digitala verktyg.

Traditionellt har medarbetare rapporterat sina transaktioner genom e-post. Denna metod, även om den är väl etablerad och bekväm, kan ibland presentera utmaningar när det gäller att hantera stora volymer av data.

Många organisationer använder Excel som ett hjälpmedel för att organisera och strukturera den insamlade informationen. Excel, med sin flexibilitet och anpassningsbarhet, kan erbjuda en effektiv lösning för att hantera rapporteringskrav. Men som med alla verktyg, är det viktigt att se till att systemet anpassas efter specifika behov och krav.

Via Finanskompetens verktyg kan ni säkerställa efterlevnad av kraven på kontroll av anställdas egna affärer.

  • Via ett enkelt webbaserat användargränssnitt kan de anställda rapportera in transaktioner löpande.
  • De anställdas årssammanställning kan göras via systemet.
  • Administratören får notiser vid överträdelser av uppsatta regler.
  • Reglerna i systemet går att anpassa efter era behov.
  • Via systemet får administratören en överblick och kan även vid behov göra stickkontroller.
  • All information går att exportera till Excel.

Vill du veta mer – hör av dig till oss!

Läs mer om vårt verktyg för egna affärer

Dela nyheten