Regelverksförändringar på gång

Det är en del regelverksförändringar på gång på konsumentområdet. Här kan du läsa om två stycken föreslagna, ännu inte beslutade.

Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Förslaget går ut på att försäkringsföretag vid återköp och flytt av individuella livförsäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken, endast ska få ta ut en avgift som motsvarar direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköpet eller flytten beräknade för försäkringar av samma slag. Den högsta avgiften som skulle få tas ut är 0,0127 prisbasbelopp [pbb] (600,71 kronor år 2020). Om försäkringens värde är under ett pbb får ingen avgift tas ut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/03/avgifter-vid-aterkop-och-flytt-av-fond–och-depaforsakringar/

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp
Den som har ett uppskovsbelopp ska enligt förslaget inte längre ta upp en schablonintäkt till beskattning. Ändringen ska gälla både för obegränsat och begränsat skattskyldiga. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/05/avskaffad-schablonintakt-pa-uppskovsbelopp/

Dela nyheten