Från klassrum till distans och digitalt lärande

På Finanskompetens görs 97 % av våra utbildningar digitalt och primärt i form av självstudier redan idag. I en del utbildningar finns det dock stora fördelar med att ha lärarledda moment, i hela eller delar av utbildningen.

Ett exempel på det är våra affärsträningar, där i vissa fall en stor del av utbildningen görs fysiskt i klassrum med våra tränare. I samband med corona-utbrottet var vi som många andra varit tvungna att ställa om till ett upplägg helt på distans då många av våra kunder varit tvungna att se över sin strategi gällande hur utbildningar distribueras.

Vi berättar lite om vad vi har gjort, vad deltagarna har tyckt och vad vi har lärt oss.

Hur har det gått till?


Till att börja med så har vi lyssnat på kunderna, och varit lyhörda för deras beredskap, vilja och öppenhet för att ställa om.

Lösningarna för att ställa om till distans har sett olika ut beroende på innehåll, deltagare och andra förutsättningar. Vi har oftast använt oss av Teams som plattform där tränaren har befunnit sig i en lokal med bra kamera och pedagogiska möjligheter såsom whiteboard, blädderblad mm.

Precis som i klassrum är interaktiviteten viktig för att hålla engagemanget uppe, och för att få till ett lärande. Vid större grupper eller utbildningspass har en metod varit att dela upp gruppen genom att sätta upp separata möten för grupparbete i Teams. Finanskompetens tränare har sedan ”checkat in” i dessa gruppmöten för att hjälpa till och stötta i träning och diskussioner.

Genomförande på distans ställer högre krav på tydlighet, när det gäller till exempel hur uppgifter formuleras, hur de ska lösas och vilken tid deltagarna har på sig. I diskussionerna är kursledarens eller moderatorns roll viktigt när det gäller att fördela ordet.

Vi har också varit noga med uppföljning och utvärdering för att snabbt fånga upp om det är något som inte har fungerat bra.

Vad tyckte deltagare?


Här är några citat från deltagare:

Jag tycker att det gick jättebra att köra online, mycket givande med smågrupper – alla fick komma till tals och vi delade mycket kunskap och erfarenhet.
• Har fungerat över förväntan! Det var bra att jobba i mindre grupp, underlättade diskussionerna. Alla fick komma till tals.
Jag har aldrig varit så koncentrerad under en utbildning förut.
Mycket bra konkreta tips som jag kan använda direkt på jobbet.
Mycket stor användning på mina möten framöver.

Vad har vi lärt oss?


Här kommer lite korta lärdomar som vi tar med oss:
Val av program
– Vi har använt Teams eller Adobe Connect. Vår erfarenhet är att det handlar om att hitta ett program som man är bekväm med och som har de funktioner som krävs. Vill man enbart ”sända ut” kontra att uppmuntra interaktivitet från deltagarna så finns det olika program som passar olika bra.
Testa noga innan! (Behövs det en plan B?)
– Det är viktigt att testa hela setupen innan i den mån det går, för att undvika överraskningar när man går skarpt. Om det går är det också bra att ha en backup-plan.
Rigga utbildningslokalen både fysiskt och virtuellt
– Ha en bra kamera, och använd dess potential, t.ex. att visa en större del av rummet, så att du kan använda ditt kroppsspråk och hjälpmedel som whiteboard.
Öppna mötet i god tid
Lägg upp någon välkomstbild eller skriv något på ett blädderblock som deltagarna ser, ifall du själv inte sitter på plats när de ansluter.
Låt inte deltagaren vänta för länge i ”lobbyn”
Uppmuntra deltagare att ha kameran på
– Ju fler nyanser som vi kan fånga i mötet, desto bättre interaktion.
Deltagare ska sitta ostört. Lurar med mick behövs om det kan dyka upp störningsmoment.
Fördela ordet tydligt
Ta regelbundna pauser

Dela nyheten