Vi har lång erfarenhet av att ta fram och genomföra skräddarsydda affärsträningar till våra kunder inom finansbranschen. Målet med utbildningarna är att öka kundnytta, kundnöjdhet och jobba effektivare och därmed skapa fler och bättre affärer.

Vi utgår alltid från den aktuella kundens förutsättningar för att ta fram ett upplägg som passar. Det handlar om värderingar, affärsmål, målgrupp, nuvarande arbetssätt, interna och externa regelverk.

Till detta kommer vår modell som innehåller komponenter kring beteendeförändring, beteendeanpassad kommunikation, regelverksanpassning, kundmötesprocessen och kundprospektering.