Säkerställ kunskap inom interna regler och produkter

En sak som vi har sett att en del missar att prioritera är det årliga säkerställandet av kunskaper kring interna regler och riktlinjer samt relevanta produkter.

Syftet med reglerna om kunskap och kompetens hos dem som arbetar med informationsgivning, investeringsrådgivning och försäkringsdistribution är bland annat att man ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och säkerställa att kundernas intresse tillvaratas.

En viktig del i det årliga säkerställandet är att också testa av kunskaperna om företagets interna riktlinjer och rutiner, samt de produkter kunderna erbjuds.

I både Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) samt värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) finns krav på att årligen säkerställa kunskap inom interna regler och riktlinjer samt relevanta system och produkter genom ett test. Det finns även krav på att testet ska granskas eller tillhandahållas av en person som har lämpliga kvalifikationer för uppgiften.

På Finanskompetens märker vi av denna aktivitet framförallt under Q1 då många av våra kunder påbörjar sitt årliga arbete med att säkerställa medarbetarnas kunskaper kring interna regler och riktlinjer och relevanta produkter.

Finanskompetens har systemstöd för att ta fram, distribuera och följa upp kunskapstesterna på individnivå. Vi kan även vid behov hjälpa till att validera, så att testet utformas på ett korrekt sätt, och därmed säkerställer de nödvändiga kunskaperna.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Dela nyheten