Swedsec Ledning och kontroll – en god allmänbildning om branschen

Finanskompetens erbjuder sedan 2014 en förberedande utbildning inför Swedsecs test för ledning och kontrollfunktioner. Vem är det som deltar och vem är egentligen målgruppen?

Vi på Finanskompetens har en löpande efterfrågan på en förberedande utbildning inför Swedsecs test för ledning och kontrollfunktioner. Sedan Swedsec introducerade kunskapskrav och test för ledning och kontrollfunktioner har gruppen som deltar i våra utbildningar vidgats. I dag har vi förutom de givna målgrupperna i ledning och kontrollfunktioner, såsom verkställande direktörer och andra ansvariga chefer, compliance officers samt personer inom riskkontroll och andra kontrollfunktioner, under de senaste åren också attraherat allt fler personer som verkar inom styrelser. Vi ser också med glädje deltagare från företag som inte är Swedsec-medlemmar men som söker en givande och allmänbildande utbildning när man verkar inom finansbranschen.

Utbildningen uppskattas framför allt för utbytet mellan kollegor i branschen inom olika funktioner och Finanskompetens kompetenta lärare som kopplar teori till praktik. Att utbildningen är bred och ger en allmänbildning är också något som lyfts fram av deltagarna som positivt.

Hur ser det ut i det företag du arbetar?
Har alla de personer som omfattas av krav på att skriva Swedsecs test för ledning och kontrollfunktioner enligt Swedsecs målgruppsbeskrivning, skrivit testet?

Så här definierar Swedsec målgrupperna som omfattas

Målgrupper beslutade av Swedsec

Ledning och kontrollfunktioner på värdepappersområdet – kategori A

1. verkställande direktör och vice verkställande direktör i

a. värdepappersinstitut vars verksamhet huvudsakligen är värdepappersrörelse

b. fondbolag eller fondföretag, förvaltningsbolag

c. juridisk person som inte är kreditinstitut, men som är försäkringsförmedlare

d. AIF-förvaltare

2. ansvariga för väsentliga delar av ett värdepappersinstituts värdepappersrörelse

3. ansvariga för väsentliga delar av ett fondbolags eller fondföretags förvaltningsbolags fond- eller kapitalförvaltning

4. ansvariga för försäkringsbolags värdepappersförvaltning eller tillhandahållande av finansiell rådgivning

5. ansvariga för väsentliga delar av en AIF-förvaltares förvaltning eller investeringsrådgivning

6. compliance officers eller motsvarande befattningshavare verksamma inom

a. värdepappersrörelsen i värdepappersinstitut

b. fondbolag eller fondföretag/förvaltningsbolag

c. värdepappersförvaltningen eller tillhandahållandet av finansiell rådgivning i försäkringsbolag

d. försäkringsförmedlingen hos juridiska personer som inte är kreditinstitut

e. AIF-förvaltare

7. befattningshavare inom riskkontroll och andra väsentliga kontrollfunktioner som till 50 procent eller mer av arbetstiden är verksamma inom de områden som anges i punkterna 2 – 5.

Läs mer om Swedsec Licens – Ledning och kontrollfunktioner

Vill du veta mer – kontakta:

Peter Laudon Meyer

Kundansvarig och partner
0703-21 82 48
peter@finanskompetens.se

           

Dela nyheten