SwedSecs kunskapskrav för 2020

SwedSec har idag släppt de uppdaterade kunskapskraven för 2020. Dessa träder i kraft 1 januari 2020.

Det är justeringar i samtliga kunskapskrav. En sak som är gemensamt för alla kunskapskrav är att avsnittet om penningtvätt har utökats.

Läs mer hos SwedSec

Dela nyheten