Swedsecs kunskapskrav för 2021

Swedsec har idag släppt de uppdaterade kunskapskraven för 2021. Dessa träder i kraft 1 januari 2021. Några exempel på förändringar som Swedsec nämner är:

  • Kunskapskraven för licensieringstest för bolån har kompletterats med ett avsnitt om övriga konsumentkrediter.
  • Avsnittet om finansiell ekonomi och finansiella instrument i kunskapskraven för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner har korrigerats och anpassats för att ännu bättre passa målgruppen.
  • En fördjupning om rating av obligationer har lagts till i kunskapskraven för licensieringstest för specialister.

Läs mer hos Swedsec >

Dela nyheten