Utbildning för offentliganställda?

Fråga: Jag arbetar på en myndighet och söker en utbildning om värdepappersmarknaden som kan ge mig kunskap om de lagar och regler som styr marknaden och förståelse för hur det fungerar i praktiken. Vilken av era utbildningar ska jag gå då?

Svar: Det här är en vanlig fråga till vår support. I de flesta fall rekommenderar vi vår nya SwedSec-utbildning Specialist. Den har alla som vill förstå verksamheten och förutsättningarna på den finansiella marknaden stor nytta av. Du får bland annat lära dig om de regelverk som styr verksamheten och om vanligt förekommande produkter. Vi är vana att ta emot tjänstemän från olika myndigheter kopplade till finanssektorn och personer i olika stödfunktioner till rådgivare och andra delar av verksamheten. Det kan till exempel vara IT-arkitekten som ska bygga system anpassade efter rådgivarens behov, mellanchefer och administratörer.

Dela nyheten