Nu är årets ÅKUer här!

Nu är årets ÅKU:er klara och lanserade!

Det är en effektiv och lärorik kunskapsuppdatering och kunskaperna säkerställs genom kunskapstest.

I Swedsec ÅKU är det som vanligt en blandning av nyheter och repetition utefter SwedSecs kunskapskrav.

Exempel på ämnen i årets Swedsec ÅKU är:

 • Amorteringsregler
 • Tryggare bostadsrätt
 • Gåvor med stöd av fullmakt
 • Sekretess vid dödsbo
 • Livsval som påverkar pensionen
 • Högre inflation
 • Fondtorget inom premiepensionen
 • Hållbara investeringar

Några av årets ämnen i ÅKU Försäkringsdistribution är:

 • Nyheter om hur kollektivavtalet AKAP-KR för kommuner och regioner fungerar.
 • Jobbonärer - hur pension och skatt påverkar de som är i pensionsålder, men som vill fortsätta arbeta deltid eller heltid.
 • Förvaltningsformer tar upp skillnader mellan traditionellt förvaltad försäkring, fondförsäkring- eller depåförsäkring.
 • Vi repeterar vilken information som ska lämnas till kund vid försäkringsdistribution.
 • Inom produktområdet tar vi bland annat upp sjukvårdsförsäkring, hemförsäkring och motorförsäkring.

Vilka av dessa ämnen som just du kommer att genomföra, beror på din yrkesroll och Finansinspektionens föreskrifter. För att uppfylla Finansinspektionens krav måste du bland annat komplettera kunskapsuppdateringen med interna regler för verksamheten och kunskap kring de företagsspecifika produkter som just du distribuerar.

Till årets ÅKU:er

Dela nyheten