Årets penningtvättsutbildning är här!

Nu är vår branschgemensamma utbildning inom penningtvätt och finansiering av terrorism 2022/2023 klar. Utbildningen är i år omgjord från grunden, där en nyhet är att den är uppdelad i tre separata avsnitt. Som tidigare avslutas den med ett kunskapstest. Utbildningen bygger på EU-regler som huvudsakligen implementerats i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11.

Utbildningen ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

Till utbildningen

The training is also available in english: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Dela nyheten